Voor jou?

1433867_93848889Spirit richt zich met name op problematiek die ontstaat door verlies. Denk niet alleen aan verlies door de dood: rouwverwerking. Denk aan verlies in de breedste zin van het woord. Een paar voorbeelden.

Werkloosheid: je verliest je baan, maar met je baan ook je dagstructuur, je doel, een deel van je identiteit.

Ziekte: je gezondheid is niet vanzelfsprekend ontdek je, misschien kan je niet meer volledig herstellen of zelfs helemaal niet beter worden. Leren leven met beperkingen en daardoor een ander levensdoel ontwikkelen met andere verwachtingen is voor jezelf en voor je omgeving een hele opgave.

Echtscheiding: je huwelijk strandt. Naast vele praktische vragen raak je emotioneel ook uit koers.

Of andere verliezen zoals: een gehandicapt kindje krijgen, verliezen uit je verleden, verlies van je gezin (het lege nest). Allemaal levensgebeurtenissen die soms een groot obstakel op je levensweg vormen. Obstakels in jezelf, obstakels in relatie met je omgeving en niet in de laatste plaats kan het je vertrouwen op God en je relatie met Hem verstoren.

Spirit wil in deze periode met je meelopen, jou de weg wijzen helpen zoeken en weer een nieuw evenwicht helpen vinden.