Tarieven

De kosten voor begeleiding zijn 55 euro per gesprek, exclusief 21% BTW. De duur van het gesprek is maximaal anderhalf uur.

Wanneer Spirit voor de gesprekken reiskosten moet maken worden de reiskosten in rekening gebracht á  22 cent per kilometer.

In principe worden de gesprekken niet vergoed; dit dien je zelf na te vragen bij je zorgverzekeraar.

Met regelmaat draagt een kerkelijke gemeente de kosten; je kunt hiervoor een verzoek indienen bij je eigen kerkelijke gemeente/diaconie. Spirit kan dit verzoek ook voor je indienen.

Spelregels over het afzeggen van een afspraak: wij reserveren allebei tijd voor elkaar en we zetten ons beide er voor in ons aan de gemaakte afspraken te houden. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de afspraak niet door kan gaan. Bij tijdige afzegging (per mail of telefoon) worden geen kosten in rekening gebracht. Bel of mail je 24 uur – of korter- van tevoren af, dan breng ik de helft van de kosten in rekening.